VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a stanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, do Európskeho parlamentu, do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí.

PrílohaVeľkosť
VZN - umiestňovanie volebných plagátov.pdf196.42 KB