Zmluva č.147271

Dátum účinnosti: 
23. June 2017

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu, a záväzok príjemnu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Zmluvná strana: 
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Cena: 
1400.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva č. 147271.PDF1.14 MB