Hromadná licenčná zmluva

Dátum účinnosti: 
9. June 2017

Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi SOZA a Obcou Ostrá Lúka v súvislosti so získaním súhlasu na použitie chránených hudobných diel prostredníctvom technických zariadení.

Zmluvná strana: 
SOZA, Bratislava
PrílohaVeľkosť
Hromadná licenčná zmluva.PDF1.73 MB