VZN 1/2017 - Záväzná časť ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3

V prílohe je VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.3 a ktorým mení a dopĺňa VZN obce Ostrá Lúka č. 1/2002, ktorým boli vyhlásené záväzné časti územného plánu obce Ostrá Lúka.

PrílohaVeľkosť
VZN 1-2017 ÚP ZaD č.3.pdf513.86 KB