Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

Dátum účinnosti: 
7. April 2017

Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného triedeného výkupu odpadov a Zberných akcií na území obce.

Zmluvná strana: 
VV, s.r.o. Poniky
PrílohaVeľkosť
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu.PDF794.02 KB