Obchodná zmluva č.V/139/2017

Dátum účinnosti: 
8. March 2017

Predmet plnenia: dodávka vody z verejného vodovodu a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi vodné.

Zmluvná strana: 
Ing. A ndrej Dulík, Zvolen
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č.V1392017.PDF197.93 KB