Obchodná zmluva č.K/139/2017

Dátum účinnosti: 
8. March 2017

Predmet plnenia: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi poplatok.

Zmluvná strana: 
Ing. A ndrej Dulík, Zvolen
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č. K1392017.PDF259.76 KB