Dodatok k nájomnej zmluve č.03364/2015-PNZ-P41156/15.00

Dátum účinnosti: 
3. February 2017

Predmetom dodatku je navýšenie prenajímanej výmery o 0,1303 ha v k.ú. Ostrá Lúka od 01.01.2016 a úprava celkovej prenajímanej výmery predmetu nájmu.

Zmluvná strana: 
Slovenský pozemkový fond, Bratislava
PrílohaVeľkosť
Dodatok k nájomnej zmluve č.03364-2015-PNZ-P41156-15.00.PDF397.96 KB