Dodatok k zmluve č. SZH0727201505

Dátum účinnosti: 
1. February 2017

Príloha č 1 plní funkciu Dodatku k zmluve č. SZH0727201505 a nahrádza v celom rozsahu doterajšie znenie Prílohy č.1 a stáva sa tak súčasťou zmluvy.

Zmluvná strana: 
ENVI-PAK, a.s. Bratislava
PrílohaVeľkosť
Dodatok k zmluve č. SZH0727201505.PDF450.84 KB