Zmluva o dielo č.2017-01

Dátum účinnosti: 
1. February 2017

Predmetom zmluvy je, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo: zhotovenie ÚPD: Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.4.

Zmluvná strana: 
Ing. arch. Tomáš Sobota - TS design, Banská Bystrica
Cena: 
4067.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o dielo č.2017-01.PDF1.23 MB