Zmluva č.16274/51 nakladaní s komunálnym odpadom

Dátum účinnosti: 
3. February 2017

Táto z mluva upravuje vzťah medzi obcou Ostrá Lúka a spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhotnotenia alebo znežkodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, na území objednávateľa.

Zmluvná strana: 
Marius Pedersen, a.s. Trenčín
PrílohaVeľkosť
Zmluva č.16274-51 nakladaní s komunálnym odpadom.PDF1.11 MB