Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Dátum účinnosti: 
1. July 2016

K Zmluve pristupujú s účinnosťou od 1.7.2016 noví účastníciu a to Mesto Sliač a Obec Vígľaš.

Zmluvná strana: 
Mesto Zvolen
PrílohaVeľkosť
Dodatok č.10 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu.PDF1.14 MB