Zmluva o dielo

Dátum účinnosti: 
2. December 2016

Zhotoviteľ sa zaväzuje  udržiavať pre objednávateľa zjaznosť miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Ostrá Lúka a to včastným pluhovaním v zimnom období roku 2016/2017.

Zmluvná strana: 
Roľnícke obchodné družstvo, Ostrá Lúka 58
PrílohaVeľkosť
Zmluva o dielo.PDF676.06 KB