Obchodná zmluva č.V/168/2016

Dátum účinnosti: 
6. May 2016

Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi vodné.

Zmluvná strana: 
Zuzana Ťažká, Ostrá Lúka 128
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č. V1682016.PDF262.02 KB