VZN DzN a KO na rok 2017

V prílohe je zverejnený všeobecne závezné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 

PrílohaVeľkosť
VZN 2017 DzN a KO.pdf384.52 KB