Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve

Dátum účinnosti: 
1. August 2016

Dodatok k Mandátnej zmluve, ktorej predmetom je poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení prevádzky vodnej stavby "Verejná kanalizácia a ČOV Ostrá Lúka" podľa §18 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Zmluvná strana: 
WASPE s.r.o. Banská Bystrica
Cena: 
138.00
PrílohaVeľkosť
Dodatok č.3 k Mandátnej zmluve - Kanalizácia.PDF646.74 KB