Kúpna zmluva

Predmetom zmluvy, ktorý bol predmetom verejného obstarávania je dodávka hnuteľných vecí uvedených v čl.IV., vrátane dopravy, uvedenia do prevádzky a ostatných náležitostí nevyhnutných na riadne prevádzkovanie predmetu zákazky.

Zmluvná strana: 
PATROL & GUARD s.r.o. Rimavská Sobota
Cena: 
246516.00
PrílohaVeľkosť
Kúpna zmluva.PDF927.56 KB