Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu 1/2016

Dátum účinnosti: 
16. June 2016

Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom časti pozemku parc. KN "C" č. 1231, za účelom skladovania a manipulácie drevnej hmoty.

Zmluvná strana: 
SITTAWOOD s.r.o. Kremnica
Cena: 
250.00
PrílohaVeľkosť
Nájomná zmluva.PDF447.19 KB