Zmluva č. SZH0727201505

Dátum účinnosti: 
27. April 2016

Predmetom zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov.

Zmluvná strana: 
ENVI-PAK a.s. Bratislava
PrílohaVeľkosť
Zmluva č. SZH0727201505.PDF799.53 KB