Dodatok k zmluve o nájme

Dátum účinnosti: 
1. January 2016

Dodatok k zmluve o nájme cintorína zo dňa 1.6.2008.

Zmluvná strana: 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ostrá Lúka
PrílohaVeľkosť
Dodatok k Zmluve o nájme cintorína.PDF660.21 KB