VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

V prílohe je VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Ostrá Lúka.

PrílohaVeľkosť
VZN odpady Ostrá Lúka.pdf611.87 KB