Zmluva o dielo pri príprave projektovej dokumentácie

Dátum účinnosti: 
19. February 2015

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v spolupráci s objednávateľom zabezpečí včasné zhotovenie projektovej dokumentácie pre výstavbu Športovo - odychového areálu.

Zmluvná strana: 
DIPERA s.r.o. Kremnická 1, 960 01 Zvolen
Cena: 
3200.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o dielo.PDF222.42 KB