Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Dátum účinnosti: 
8. February 2016

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Zmluvná strana: 
Mesto Zvolen, Námestie slobody č.22, Zvolen
Cena: 
180.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva CVČ Domino.PDF900.12 KB