Mandátna zmluva

Dátum účinnosti: 
15. January 2016

Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné obstarávanie " Obnova objektu kultúrneho domu"

Zmluvná strana: 
Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A Bratislava
Cena: 
960.00
PrílohaVeľkosť
Mandátna zmluva.PDF178.83 KB