Zmluva o dielo pri príprave projektovej dokumentácie

Dátum účinnosti: 
21. December 2015

Zmluva o dielo pri príprave projektovej dokumentácie - zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu výstavby chodníka popri ceste III. triedy.

Zmluvná strana: 
Profilaxis found, OZ, Banská Bystrica
Cena: 
3950.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o dielo pri príprave projektovej dokumentácie.PDF297.13 KB