Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.2

Územný plán obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č.2 schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 14.8.2014.

PrílohaVeľkosť
0.pdf1.69 MB
02 ochr prír.pdf226.07 KB
03 funk dopr 5000.pdf254.42 KB
04 tech v 5000.pdf297.04 KB
05 pol.pdf265.8 KB
06 urb návrh.pdf314.61 KB
07 doprava.pdf216.06 KB
08 tech vyb.pdf286.03 KB
VZN o záväzných častiach územného plánu v znení Zmien a doplnkov č.2.pdf124.75 KB