Územný plán obce Ostrá Lúka

Územný plán obce Ostrá Lúka bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Ostrá Lúka č.2/2002 zo dňa 6.3.2002.

PrílohaVeľkosť
Záväzná časť územného plánu.PDF1.61 MB
výkres 1.jpg1.22 MB
výkres 2.jpg1.93 MB
výkres 3.jpg1.73 MB
výkres 4.jpg1.74 MB
výkres 5.jpg1.55 MB
výkres 6.jpg1.69 MB
výkres 7.jpg1.36 MB
výkres 8.jpg1.43 MB
výkres 9.jpg1.64 MB