VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrá Lúka

VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ostrá Lúka, ktoré bolo schválené dňa 10.12.2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

PrílohaVeľkosť
VZN 22015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.pdf484.89 KB