Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 165/2015

Dátum účinnosti: 
17. March 2015

Predmetom zmluvy je odplatný prevod kmeňových akcií emitenta - spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. Žilina.

Zmluvná strana: 
Prima banka Slovensko a.s.
Cena: 
6600.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o kúpe cenných papierov.PDF599.95 KB