Zmluva o dielo

Dátum účinnosti: 
29. December 2014

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa nainštalovať a sfunkčniť kamerový systém v obci Ostrá Lúka

Zmluvná strana: 
Pavel Drašnar ALKAS, Banská Bystrica
Cena: 
5012.40
PrílohaVeľkosť
Zmluva o dielo.PDF438.49 KB