Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Dátum účinnosti: 
14. November 2014

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práva a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na zýáujmové vzdelávanie detí zo strany poskytovateľ prijímateľovi na záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností detí v školskom roku 2014/2015.

Zmluvná strana: 
CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, o.z. Zvolen
Cena: 
120.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2014-2015.PDF331.08 KB