Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Dátum účinnosti: 
22. November 2013

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práva a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na zýáujmové vzdelávanie detí zo strany poskytovateľ prijímateľovi na záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností detí v školskom roku 2013/2014.

Zmluvná strana: 
CVP - Centrum vzdelávania a poradenstva, n.o. Zvolen
Cena: 
180.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2013-2014.PDF329.43 KB