VZN č.2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ostrá Lúka

VZN sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ostrá Lúka

PrílohaVeľkosť
VZN č.2 2014 o podmienkach predaja výrobkov.pdf120.42 KB