Zmluva o dielo

Dátum účinnosti: 
5. August 2014

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zlikvidovať nelegálnu skládku odpadu v obci Ostrá Lúka, zabezpečiť odvoz a jeho likvidáciu podľa podmienok stanovených touto zmluvou.

Zmluvná strana: 
MTS Zvolen, s.r.o. Zvolen
Cena: 
3750.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o dielo.PDF157.25 KB