Zmluva č.32/ZD1-53/14

Dátum účinnosti: 
1. August 2014

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania projektu - Odstránenie nelegálnej skládky odpadu v obci Ostrá Lúka. + Dodatok č.1 k zmluve č.32/ZD1-53/14

Zmluvná strana: 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
Cena: 
3850.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva č.32ZD1-5314.PDF897.86 KB
Dodatok č.1 k zmluve č.32ZD1-5314.PDF108.22 KB