Zmluva o spolupráci č. M/716/2014/Ob

Dátum účinnosti: 
21. May 2014

Podpora prevádzky miestneho integrovaného systému separovaného zberu komunálnych odpadov v riadiacej pôsobnosti samosprávneho celku, prostredníctvom ktorých sa na území obce realizuje zber odpadov z obalov od spotrebiteľov.

Zmluvná strana: 
ENVI-PAK, a.s. Bratislava
PrílohaVeľkosť
Zmluva o spolupráci č.M7162014Ob.PDF563.94 KB