Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

Dátum účinnosti: 
24. April 2014

Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004.

Zmluvná strana: 
ÚPSVaR Zvolen
PrílohaVeľkosť
Dohoda č.03§50jNS2014ZV.PDF631.56 KB