Kolektívna zmluva

Dátum účinnosti: 
27. February 2014

Kolektívnou zmluvou sa upravujú: postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán, pracovnoprávne vzťahy, platové podmienky, sociálna oblasť a sociálny fond.

Zmluvná strana: 
SLOVES pri MsÚ Sliač
PrílohaVeľkosť
Kolektívna zmluva 2014.PDF446.07 KB