Obchodná zmluva č. V/153/2013

Dátum účinnosti: 
1. July 2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi vodné.

Zmluvná strana: 
Mgr. Lenka Kabátová, Sliač
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č. V1532013.PDF77.54 KB