Zmluva o výpožičke č. 04/99-2014

Dátum účinnosti: 
25. February 2014

Predmetom výpožičky je úsek vyššie uvedeného drobného vodného toku v dĺžke 0,83. Jedná sa o úsek toku od jeho prameňa po hranicu intravilánu obce.

Zmluvná strana: 
LESY Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica
PrílohaVeľkosť
Zmluva o výpožičke č.0499-2014.PDF278.84 KB