Obchodná zmluva č. V/133/2013

Dátum účinnosti: 
1. October 2013

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi vodné.

Zmluvná strana: 
Adriana Šemetková, Žiar nad Hronom
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č. V1332013.PDF76.66 KB