Obchodná zmluva č. V/143/2013

Dátum účinnosti: 
2. August 2013

Dodávka vody z verejného vodovodu a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi vodné.

Zmluvná strana: 
Thonhauser Marián, Dobronivská cesta 12, Zvolen
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č. V1432013.PDF80.66 KB