Obchodná zmluva č. K/141/2013

Dátum účinnosti: 
2. August 2013

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi poplatok.

Zmluvná strana: 
Thonhauser Marián, Dobronivská cesta 12, Zvolen
PrílohaVeľkosť
Obchodná zmluva č. K1412013.PDF101.26 KB