Zmluva 1215699

Dátum účinnosti: 
29. May 2013

Zmluva upravuje vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na primeranú odmenu podľa Autorského zákona.

Zmluvná strana: 
SLOVGRAM Bratislava
Cena: 
33.50
PrílohaVeľkosť
Zmluva 1215699.PDF355.71 KB