VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka

V prílohe je VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrá Lúka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce zo dňa 15.12.2004 

PrílohaVeľkosť
VZN odpady zverejnenie.pdf137.74 KB