Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti

Dátum účinnosti: 
9. January 2013

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti medzi ÚPSVR Zvolen a Obcou Ostrá Lúka.

Zmluvná strana: 
ÚPSVaR Zvolen
PrílohaVeľkosť
Dohoda č.0150§2013NP.PDF625.76 KB