Zmluva o zriadení vecného práva

Dátum účinnosti: 
15. October 2012

Zmluva o zriadení vecného práva spočíva v práve oprávneného viesť pozemkom vo vlastníctve povinného rozvod verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie.

Zmluvná strana: 
Gajdošová Viera
PrílohaVeľkosť
Zmluva o zriadení vecného práva.PDF95.49 KB