Dodatok č.1/2012 k zmluve o dielo

Dátum účinnosti: 
21. March 2012

Týmto dodatkom sa mení príloha č.1 pôvodnej zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet projektu

Zmluvná strana: 
Vodales s.r.o. Zvolen
PrílohaVeľkosť
Dodatok č.12012 k zmluve o dielo.PDF164.78 KB