Dohoda č.16 / § 50j / 2012 / NP

Dátum účinnosti: 
17. May 2012

Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami.

Zmluvná strana: 
ÚPSVR Zvolen
PrílohaVeľkosť
Dohoda č.16§50j2012.PDF737.08 KB