Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Dátum účinnosti: 
27. March 2012

Blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi vyplývajúcich z Úverovej zmluvy č. 87767-2012.

Zmluvná strana: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Bratislava
PrílohaVeľkosť
004 Dohoda.doc46.5 KB
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke.PDF234.56 KB